Gennaio - Marzo 2024

VASCA NATATORIA - CORSI SPECIAL

Cambia plan

09:00

CORSO PER GESTANTI

CORSO PER GESTANTI

09:30 - 10:30
Vasca natatoria

16:00

PALLANUOTO

PALLANUOTO

16:30 - 18:30
Vasca natatoria