Gennaio - Marzo 2024

VASCA NATATORIA - CORSI NUOTO

Cambia plan

08:00

CORSO NUOTO ADULTI

CORSO NUOTO ADULTI

08:30 - 09:30

09:00

CORSO NUOTO ADULTI

CORSO NUOTO ADULTI

09:30 - 10:30

11:00

ACQUATICITÀ NEONATALE

ACQUATICITÀ NEONATALE

11:00 - 11:40
Vasca fitness

15:00

CORSO NUOTO RAGAZZI - DAI 6 ANNI

CORSO NUOTO RAGAZZI - DAI 6 ANNI

15:30 - 16:30

16:00

CORSO NUOTO BAMBINI - DAI 3 AI 6 ANNI

CORSO NUOTO BAMBINI - DAI 3 AI 6 ANNI

16:30 - 17:30
Vasca fitness

CORSO NUOTO RAGAZZI - DAI 6 ANNI

CORSO NUOTO RAGAZZI - DAI 6 ANNI

16:30 - 17:30

17:00

CORSO NUOTO TEENAGER - DAI 13 AI 17 ANNI

CORSO NUOTO TEENAGER - DAI 13 AI 17 ANNI

17:30 - 18:30

CORSO NUOTO ADULTI

CORSO NUOTO ADULTI

17:30 - 18:30

18:00

CORSO NUOTO ADULTI

CORSO NUOTO ADULTI

18:30 - 19:30