Gennaio - Marzo 2024

VASCA NATATORIA - CORSI SPECIAL

Cambia plan

18:00

TUFFI

TUFFI

18:00 - 19:30
Vasca natatoria

CORSO PER GESTANTI

CORSO PER GESTANTI

18:30 - 19:30
Vasca natatoria